Sobota 22 06 2024
MENINY OSLAVUJE : Paulína
ZAJTRA : Sidónia
HLAVNÉ MENU
PARTNERI
 
SOLICAD
Pre predmet TECHNICKÉ KRESLENIE nám poskytla firma SOLICAD zdarma SW
progeCAD
 
GstarCAD

Pre predmet TECHNICKÉ KRESLENIE nám poskytla zdarma SW firma  GstarCAD 


ZRIAĎOVATEĽ ŠKOLY
TRNAVSKÝ
SAMOSPRÁVNY KRAJ


Zverejňovanie zmlúv v zmysle uznesenia vlády č. 491/2010

P.č. PDF DOC č. zmluvy Predmet zmluvy Druhá zmluvná strana Uzavretá Platnosť do Zmluvná cena Dátum zverejnenia
30 1zvaracska -
858 Zmluva o poskytovaní odb.pomoci Prvá zváračská a.s. Kopčianska  14, Bratislava 12.1.2012 29.2.2012 v zmysle cenníka 2.1.2012
31  Horváth Horváth 860 Zmluva o nájme nebytových priestorov L. Horváth, Javorová 24, Piešťany -
-
10€/hod 13.1.2012
32 Lemax Lemax 861 Čiastková kúpno-predajná zmluva Milan Letovanec Lemax, Koniareková 11,Trnava, IČO 17672562 12.1.2012 13.9.2015 príloha 1 13.1.2012
33 MPC1  MPC1 862 Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu MPC,Ševčenkova 11,Bratislava, IČO:00164348 9.12.2011 neurčito   30.1.2012
34 MPC2

-

863 Zmluva o nájme nebyt.priestorov MPC,Ševčenkova 11,Bratislava, IČO:00164348 25.1.2012 14.10.2013 3,5 Eur/hod. 30.1.2012
35 Lemax -
864 Dodatok č.1 k zmluve 861 Milan Letovanec Lemax, Koniareková 11,Trnava, IČO 17672562 14.2.2012 13.9.2015 príloha 14.2.2012
36 -
865
Zmluva o BÚ, Zmluva o zriad.a využ.služby Homebanking,
Zmluva o vydaní a použ.platob.karty
Slovenská sporiteľňa, a.s. Tomášikova 48, Bratislava, IČO:00151653 14.2.2012 neurčito  - 14.2.201E2
37
EMTEST - 868 Zmluva o spolupráci EMtest-SK,s.r.o. Jašíková2,821 03 Bratislava 13.6.2012 neurčito príloha 31.7.2012
38
MPC MPC 870 Zmluva o nájme MPC,Ševčenková 11,850 05 Bratislava 15.08.2012 31.12.2014 2,8 Eur/hod. 23.8.2012
39
Kurtišová Kurtišová 869 Zmluva o nájme Ivana Kurtišová, Kočín 48,922 04 Kočín-Lančár 27.7.2012 30.6.2014 31,48 Eur/mes. 23.8.2012
40 Hluchová Hluchová 871 Zmluva o nájme
Bc.Michaela Hluchová-Mb Štúdio Balance&Powerjoga,Royova 8, 921 01 Piešťany 31.08.2012 31.08.2013 7 Eur/hod. 31.08.2012
41 Volejbal Volejbal 872 Zmluva o nájme Volejbalový klub mládeže,Vrbovská 80,921 01 Piešťany 10.9.2012 31.5.2013 10 Eur/hod. 10.9.2012
42 CVČ CVČ 873 Zmluva o nájme Centrum voľného času 10.9.2012 30.6.2013 6,66 Eur/hod 12.9.2012
43 Husákova Husákova 874 Zmluva o nájme Mgr.Viera Husáková,Javorová 3,921 01 Piešťany 10.9.2012 30.6.2013 7 Eur/hod. 12.9.2012
44 Vacula Vacula 875 Zmluva o nájme Mgr.Robert Vacula,Hlboká 18,
917 01 Trnava
12.9.2012 31.5.2013 10 Eur/hod. 12.9.2012
45 Družba Družba 876 Zmluva o nájme Klub rekreač.tel.výchovy a športu pri TJ Družba Piešťany,Kuzmányho 15,921 01 Piešťany 14.9.2012 31.5.2013 7 Eur/hod. 24.9.2012
46 Banka Banka 877 Zmluva o nájme OÚ Banka,Topoľčianska cesta 23,921 01 Piešťany 24.9.2012 31.3.2013 10 Eur/hod. 27.9.2012
47 Miezga Miezga 878 Zmluva o nájme Miroslav Miezga,Teplická 24/136,921 01 Piešťany 24.9.2012 31.4.2013 10 Eur/hod. 27.9.2012
48 Urban Urban 883 Zmluva o nájme Marián Urban, Nová 7, 921 01 Piešťany 5.11.2012 31.5.2013 10 €/hod 5.5.2012
49 TELEKOM - 884 Rámcová dohoda o poskytovaní služieb mobilného operátora Slovak Telekom,a.s.Karadžičova 10,825 13 Bratislava 3.9.2012 - - 19.11.2012
50 Dodatok
886 Dodatok 1 k zmluve o nájme 1509022 SMS TTSK s.r.o.,Starohájska 10,917 01 Trnava 27.12.2012

4.12.2012
51
Prevod majteku
887 Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu + Dodatok 1 MPC,Ševčenkova 11,850 01 Bratislava 11.9.2012

4.12.2012
52 SPP - 888 Zmluva o dodávke plynu Slovenský plynárenský priemysel,a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava 18.12.2012 neurčito 0,0505 €/kWh 20.12.2012
54 Odborná pomoc - 889 Zmluva o poskytovaní odbornej pomoc Prvá zváračská,a.s.Kopčianska  14, 851 01 Bratislava 21.12.2012 31.12.2013 viď príloha 21.12.2012
55 KZ_2013 KZ_2013 890 Kolektívna zmluva na rok 2013 ZO OZ PŠAV na Slovensku pri SOŠT Nová 9, Piešťany 28.12.2012 31.12.2013 - 28.12.2013

 
AKTUÁLNE TERMÍNY
17.6. - 21.6. 2024
Záverečné skúšky
 
25.6. 2024
Koncoročná klasifikačná porada

FOTOGRAFIA NA PREUKAZ
TALENTCENTRUM

CERTIFIKÁT SKF
Naša škola získala certifikát SKF pre správnu
identifikáciu a odstraňovanie porúch a správnu
montáž súčiastok v automobilovom priemysle
KAM PO STREDNEJ

PONUKA ŠTÚDIA:

 

ZMATURUJ ZO SLOVENČINY

Viac info TU

Ochrana osobných údajov
Pre viac informácii
kliknite SEM