Nedeľa 14 07 2024
MENINY OSLAVUJE : Kamil
ZAJTRA : Henrich
HLAVNÉ MENU
PARTNERI
 
SOLICAD
Pre predmet TECHNICKÉ KRESLENIE nám poskytla firma SOLICAD zdarma SW
progeCAD
 
GstarCAD

Pre predmet TECHNICKÉ KRESLENIE nám poskytla zdarma SW firma  GstarCAD 


ZRIAĎOVATEĽ ŠKOLY
TRNAVSKÝ
SAMOSPRÁVNY KRAJ

Na tejto stránke sú v plnom znení uvedené niektoré často používané zákony, smernice, vyhlášky, školské vzdelávacie programy a dôležité podkladové materiály potrebné pre vedenie školy, zamestnancov a žiakov.

V časti Dôležité zákony - do vašej pozornosti sú uvedené len názvy dôležitých zákonov, ktoré v prípade potreby odporúčame vyhľadať na príslušných webových stránkach, ktoré zverejňujú úplne znenia zákonov.

Upozornenie:

Pre otvorenie príslušného súboru vo formáte pdf je potrebné mať na Vašom počítači nainštalovaný program ACROBAT READER, pre otvorenie súboru príslušného textového súboru s koncovkou doc program MS WORD. Niektoré internetové prehliadače novších verzií umožňujú otvorenie uvedených súborov v novej záložke.

Dôležité zákony - do vašej pozornosti
ZÁKON 596 z 5. novembra 2003 o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
ZÁKON 597 z 6.novembra 2003 o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení

ZÁKON 245 z 22. mája 2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov

ZÁKON 61 z 12. marca 2015 o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov
ZÁKON 138 z 10. mája 2019 o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
NÁZOV ZÁKONA / VYHLÁŠKY / DOPLNKY
VYHLÁŠKA 318 Ministerstva školstva Slovenskej republiky z 23. júla 2008 o ukončovaní štúdia na stredných školách
VYHLÁŠKA 231 Ministerstva školstva Slovenskej republiky z 3.júna 2009 o podrobnostiach o organizácii školského roka na základných školách, na stredných školách, na základných umeleckých školách, na praktických školách, na odborných učilištiach a na jazykových školách
VYHLÁŠKA 65 Ministerstva školstva,vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky z 24.marca 2015 o stredných školách
VYHLÁŠKA 251 Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky z 5. septembra 2018 o sústave odborov vzdelávania pre stredné školy a o vecnej pôsobnosti k odborom vzdelávania
Pedagogicko-organizačné pokyny na školský rok 2019/2020
ŠTÁTNE  VZDELÁVACIE PROGRAMY - PLATNÉ OD 1.9.2010 PRE VŠETKY PRVÉ ROČNÍKY
Štátny vzdelávací program - skupina štúdijných odborov 23 a 24 Strojárstvo a ostatná kovospracujúca výroba
Štátny vzdelávací program - skupina učebných odborov 24 Strojárstvo a ostatná kovospracujúca výroba - stredné odborné vzdelanie
Štátny vzdelávací program - skupina učebných odborov 24 Strojárstvo a ostatná kovospracujúca výroba - nižšie stredné odborné vzdelanie
Štátny vzdelávací program - skupina učebných odborov 36 Stavebníctvo, geodézia, kartografia
Štátny vzdelávací program - skupina učebných odborov 26 Elektrotechnika
Štátny vzdelávací program - skupina štúdijných odborov 26 Elektrotechnika
Štátny vzdelávací program - skupina študijných odborov 33 Spracovanie dreva a hudobných nástrojov
Štátny vzdelávací program - skupina učebných odborov 33 Spracovanie dreva a hudobných nástrojov
ŠTÁTNE  VZDELÁVACIE PROGRAMY - PLATNÉ OD 1.9.2013 PRE VŠETKY PRVÉ ROČNÍKY
 Štátny vzdelávací program - skupina učebných odborov 26 Elektrotechnika
 Štátny vzdelávací program - skupina učebných odborov 24 Strojárstvo a ostatná kovospracujúca výroba - stredné odborné vzdelanie
Štátny vzdelávací program pre odborné vzdelávanie a prípravu pre skupinu učebných a študijnýchodborov 33 Spracúvanie dreva
Štátny vzdelávací program pre odborné vzdelávanie a prípravu pre skupinu študijných a učebnýchodborov 36 Stavebníctvo, geodézia a kartografia
ŠKOLSKÝ PORIADOK
Formuláre, tlačivá
 
AKTUÁLNE TERMÍNY
1.7. - 31.8.2024
Letné prázdniny

FOTOGRAFIA NA PREUKAZ
TALENTCENTRUM

CERTIFIKÁT SKF
Naša škola získala certifikát SKF pre správnu
identifikáciu a odstraňovanie porúch a správnu
montáž súčiastok v automobilovom priemysle
KAM PO STREDNEJ

PONUKA ŠTÚDIA:

 

ZMATURUJ ZO SLOVENČINY

Viac info TU

Ochrana osobných údajov
Pre viac informácii
kliknite SEM