Nedeľa 14 07 2024
MENINY OSLAVUJE : Kamil
ZAJTRA : Henrich
HLAVNÉ MENU
PARTNERI
 
SOLICAD
Pre predmet TECHNICKÉ KRESLENIE nám poskytla firma SOLICAD zdarma SW
progeCAD
 
GstarCAD

Pre predmet TECHNICKÉ KRESLENIE nám poskytla zdarma SW firma  GstarCAD 


ZRIAĎOVATEĽ ŠKOLY
TRNAVSKÝ
SAMOSPRÁVNY KRAJ

Zoznam schválených  študijných odborov našej školy v zmysle dokumentu Sieť stredných škôl Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR

2411 K mechanik nastavovač 
2413 K mechanik strojov a zariadení 
2426 K programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení 
2682 K mechanik počítačových sietí  
2697 K mechanik elektrotechnik
 2697 K  MECHANIK  ELEKTROTECHNIK
Nadobudnuté vzdelanie
Úplné stredné s maturitou
Dĺžka štúdia       4 roky
Doklad o vzdelaní
Maturitné vysvedčenie a výučný list
Spôsob ukončenia štúdia
Maturitná skúška

Zameranie umožňuje žiakom získať znalosti a zručnosti najmä v oblasti elektrických meraní, obvodov číslicovej techniky, výpočtovej techniky, konštrukcie, opráv výroby nf-zosilňovačov a prijímačov. Absolventi tohoto odboru sa uplatňujú v praxi ako majstri výroby, servisní technici i konštruktéri. Majú možnosť pokračovať na vysokej škole bakalárskym alebo inžinierskym štúdiom. 

 

Školský vzdelávací program  
  2682  K  MECHANIK  POČÍTAČOVÝCH  SIETÍ
Nadobudnuté vzdelanie  
Úplné stredné s maturitou 
Dĺžka štúdia       4 roky
Doklad o vzdelaní  
Maturitné vysvedčenie a výučný list
Spôsob ukončenia štúdia  
Maturitná skúška

Absolvent tohoto odboru je kvalifikovaný odborný pracovník, ktorý má vedomosti a zručnosti z oblasti používania, spracovania a prenosu informácii, informačných technológii, hardvéru, softveru, počítača a počítačových sieti. Študijný plán pripavuje absolventa so širkokým všeobecno-vzdelávacím základom, s odbornými teoretickými vedomosťami a praktickými manuálnymi zručnosťami tak, aby bol samostatne schopný vykonávať činnosti informačného charakteru z oblasti hardvéru a softvéru a poskytovať služby v rôznych typoch informačných pracovísk, systémov a sietí.

Školský vzdelávací program    
 2413  K MECHANIK  STROJOV  A  ZARIADENÍ
Nadobudnuté vzdelanie       Úplné stredné s maturitou
Dĺžka štúdia          4 roky
Doklad o vzdelaní
  Maturitné vysvedčenie a výučný list
Spôsob ukončenia štúdia
  Maturitná skúška

Absolvent je schopný vykonávať práce v oblasti ručného spracovania kových a nekovových materiálov, v oblasti ručného kovania a tepelného spracovania kovov. Získa základnú zručnosť strojového obrábania a montáže strojových súčiastok, potrubí a mechanizmov, remeňových, lanových a reťazových prevodov. Dokáže zostavovať, opravovať a oživovať strojové výrobky, odstraňovať poruchy strojov. V 4. ročníku absolvuje kurz zvárania oblúkom, plameňom a rezanie kyslíkom.

 

 

  2426 K  PROGRAMÁTOR  OBRÁBACÍCH  A   ZVÁRACÍCH  STROJOV  A  ZARIADENÍ
Nadobudnuté vzdelanie Úplné stredné s maturitou 
Dĺžka štúdia 4 roky
Doklad o vzdelaní         Maturitné vysvedčenie a výučný list
Spôsob ukončenia štúdia  
Maturitná skúška

Štúdium je zamerané na získanie vedomostí z oblasti strojárstva a na obsluhu a programovanie automatizovaných strojárskych zariadení, ako i na obsluhu klasických strojárskych zariadení. Absolvent po úspešnom absolvovaní štúdia a po absolvovaní praxe môže kvalifikovane vykonávať prácu programátora automatizovaných strojárskych zariadení. Absolventi tohoto odboru sa uplatňujú v praxi ako majstri výroby, servisní technici i konštruktéri. Majú samozrejme možnosť pokračovať na vysokej škole bakalárskym alebo inžinierskym štúdiom.

Školský vzdelávací program   

 

             

2411 K  MECHANIK NASTAVOVAČ

Nadobudnuté vzdelanie Úplné stredné s maturitou
Dĺžka štúdia 4 roky
Doklad o vzdelaní Maturitné vysvedčenie a výučný list
Spôsob ukončenia štúdia
Maturitná skúška

   

Nadobudnuté vzdelanie Úplné stredné s maturitou
Dĺžka štúdia   4 roky
Doklad o vzdelaní Maturitné vysvedčenie a výučný list
Spôsob ukončenia štúdia
Maturitná skúška
 
AKTUÁLNE TERMÍNY
1.7. - 31.8.2024
Letné prázdniny

FOTOGRAFIA NA PREUKAZ
TALENTCENTRUM

CERTIFIKÁT SKF
Naša škola získala certifikát SKF pre správnu
identifikáciu a odstraňovanie porúch a správnu
montáž súčiastok v automobilovom priemysle
KAM PO STREDNEJ

PONUKA ŠTÚDIA:

 

ZMATURUJ ZO SLOVENČINY

Viac info TU

Ochrana osobných údajov
Pre viac informácii
kliknite SEM