Sobota 22 06 2024
MENINY OSLAVUJE : Paulína
ZAJTRA : Sidónia
HLAVNÉ MENU
PARTNERI
 
SOLICAD
Pre predmet TECHNICKÉ KRESLENIE nám poskytla firma SOLICAD zdarma SW
progeCAD
 
GstarCAD

Pre predmet TECHNICKÉ KRESLENIE nám poskytla zdarma SW firma  GstarCAD 


ZRIAĎOVATEĽ ŠKOLY
TRNAVSKÝ
SAMOSPRÁVNY KRAJ

Zoznam schválených  učebných odborov našej školy v zmysle dokumentu Sieť stredných škôl Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR

2487 H 01 autoopravár - mechanik 
2487 H 02 autoopravár - elektrikár 
2466 H 02 mechanik opravár - stroje a zariadenia
2683 H 11 elektromechanik - silnoprúdová technika
2683 H 15 elektromechanik - úžitková technika 
3355 H stolár 
3678 H inštalatér 
 2487 H  AUTOOPRAVÁR - ZAMERANIE:  01 MECHANIK,  02 ELEKTRIKÁR
Nadobudnuté vzdelanie        Úplné stredné 
Dĺžka štúdia 3 roky
Doklad o vzdelaní  
Výučný list
Spôsob ukončenia štúdia  
Záverečná skúška

Absolvent odboru je schopný samostatne vykonávať opravy osobných a nákladných automobilov - podvozkov motorových vozidiel, hnacích agregátov, prevodového ústrojenstva a elektrickej inštalácie s využitím diagnostickej meracej techniky v špecializovaných pracoviskách, resp. STK. Absolventi tohoto zamerania sa môžu uplatniť najmä v prevádzkach závodov PEUGEOT v Trnave, KIA v Žiline, Jaguár v Nitre.  

Školský vzdelávací program 3678 H INŠTALATÉR 

Nadobudnuté vzdelanie   Úplné stredné
Dĺžka štúdia   3 roky
Doklad o vzdelaní  
Výučný list
Spôsob ukončenia štúdia  
Záverečná skúška

 Absolvent je schopný vykonávať inštalatérske práce v objektoch bytovej, občianskej alebo priemyselnej výroby, montáž ústredného kúrenia a ohrievačov vody, vodovodného potrubia a príslušenstva, domových plynovodov, plynových spotrebičov. Počas učebnej doby môže absolvent získať zváračský preukaz. Učebný odbor pripravuje žiakov na kvalifikované vykonávanie odborných činností spojenýchs montážou, údržbou a opravami vodovodných, odpadových, plynovodných a vykurovacích rozvodov a zariadení a poskytuje stredné odborné vzdelanie. Počas prípravy na povolanie žiaci postupne získavajú vedomosti, zručnosti a návyky pri spájaní rôznych materiálovzváraním, lepením a inými technikami

 

Školský vzdelávací program


  2683 H  ELEKTROMECHANIK - ZAMERANIE:  11 SILNOPRÚDOVÁ TECHNIKA, 15 ÚŽITKOVÁ TECHNIKA
Nadobudnuté vzdelanie   Úplné stredné
Dĺžka štúdia   3 roky
Doklad o vzdelaní  
Výučný list
Spôsob ukončenia štúdia  
Záverečná skúška

 

 

Zameranie: 11 Silnoprúdová technika: Učebný odbor s uvedeným zameraním pripravuje absolventov s odbornými technickými vedomosťami a schopnosťami a zručnosťami tak, aby bol schopný vykonávať kvalifikovanú odbornú činnosť v oblasti silnoprúdovej elektrotechniky. Po ukončení štúdia môže absolvent formou skúška získať Odbornú spôsobilosť elektrotechnika podľa 21 vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 718/2002 z.Z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany pri práci, bezpečnosti zariadení. 

 

Zameranie: 15 Úžitková technika

Po absolvovaní odborného zamerania 15 – úžitková technika absolvent ovláda:
• základné rádioelektronické súčiastky ako aj princípy rozhlasových, TV a satelitných prijímačov
• elektropríslušenstvo úžitkovej techniky
• základné princípy obvodov spotrebnej techniky
• meracie prístroje a meracie metódy používané v oblasti úžitkovej techniky

Školský vzdelávací program 
  3355 H   STOLÁR
Nadobudnuté vzdelanie   Úplné stredné
Dĺžka štúdia   3 roky
Doklad o vzdelaní  
Výučný list
Spôsob ukončenia štúdia  
Záverečná skúška

Absolvent získa vedomosti a zručnosti potrebné k tomu, aby bol schopný votvoriť jednoduchý nábytok a stavebno-stolársky výrobok. Počas štúdia získa vedomosti a zásady pravouhlého a názorného zobrazovania a kreslenia technických výkresov. Spoznáva počas štúdia druhy, vlastnosti a možnosti použitia materiálov používaných pri výrobe a montáži nábytku. Absolvent tohoto odboru dokáže vykonávať kvalifikovane pracovné činosti v oblasti výroby a montáže nábytku, stavebnostolárskych výrobkov a výrobkov z dreva a drevených materiálov v sériovej, alebo individuálnej výrobe.

Školský vzdelávací program


 
2466 H02 MECHANIK OPRAVÁR - STROJE A ZARIADENIA
Nadobudnuté vzdelanie Úplné stredné
Dĺžka štúdia 3 roky
Doklad o vzdelaní
Výučný list
Spôsob ukončenia štúdia
Záverečná skúška
Absolvent daného odboru je schopný uplatniť sa v rôznych postoch strojárskej výroby. Je schopný pracovať pri výrobe, opravách, obsluhe a údržbe strojov a zariadení.
Školský vzdelávací program - pripravujeme
 
AKTUÁLNE TERMÍNY
17.6. - 21.6. 2024
Záverečné skúšky
 
25.6. 2024
Koncoročná klasifikačná porada

FOTOGRAFIA NA PREUKAZ
TALENTCENTRUM

CERTIFIKÁT SKF
Naša škola získala certifikát SKF pre správnu
identifikáciu a odstraňovanie porúch a správnu
montáž súčiastok v automobilovom priemysle
KAM PO STREDNEJ

PONUKA ŠTÚDIA:

 

ZMATURUJ ZO SLOVENČINY

Viac info TU

Ochrana osobných údajov
Pre viac informácii
kliknite SEM