Nedeľa 14 07 2024
MENINY OSLAVUJE : Kamil
ZAJTRA : Henrich
HLAVNÉ MENU
PARTNERI
 
SOLICAD
Pre predmet TECHNICKÉ KRESLENIE nám poskytla firma SOLICAD zdarma SW
progeCAD
 
GstarCAD

Pre predmet TECHNICKÉ KRESLENIE nám poskytla zdarma SW firma  GstarCAD 


ZRIAĎOVATEĽ ŠKOLY
TRNAVSKÝ
SAMOSPRÁVNY KRAJ
 
 1. Výber VŠ podľa záujmov žiaka 
2. Vyhľadanie internetovej stránky príslušnej VŠ 
3. Kúpa tlačiva prihlášok v ŠEVT-e 
4. Vyplnenie prihlášky podľa vzoru na stránke www. sostpn.sk 
5. Uchádzačom, ktorí maturujú v danom školskom roku potvrdí výsledky štúdia stredná škola, vysvedčenie za 4. ročník a maturitné vysvedčenie (overené fotokópie) pošlú uchádzači
ihneď po maturitnej skúške 
6. Súčasťou prihlášky je štruktúrovaný životopis 
7. Súčasťou prihlášky je potvrdenie od lekára o zdravotnej spôsobilosti na vysokoškolské štúdium 
8. Potvrdenie o zaplatení poplatku za prijímacie konanie 
9. Termíny podávania prihlášok si sleduje žiak 
10. Prihlášky  doručené  po termíne nie sú  VŠ  akceptované Spracovala: Mgr. Gabriela Kašáková
 
AKTUÁLNE TERMÍNY
1.7. - 31.8.2024
Letné prázdniny

FOTOGRAFIA NA PREUKAZ
TALENTCENTRUM

CERTIFIKÁT SKF
Naša škola získala certifikát SKF pre správnu
identifikáciu a odstraňovanie porúch a správnu
montáž súčiastok v automobilovom priemysle
KAM PO STREDNEJ

PONUKA ŠTÚDIA:

 

ZMATURUJ ZO SLOVENČINY

Viac info TU

Ochrana osobných údajov
Pre viac informácii
kliknite SEM